బాదం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుగులో

నట్స్ లలో మన అందరికి తెలిసినది, విరివిగా లభించే వాటిలో బాదం ఒకటి ,రోజు కొన్ని బాదంలను తినమని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.మనకు బాదం లో బయోటిన్, విటమిన్ ‘E’,

Read more